Meedenk-dag Hand in Hand-campagne "dekolonisatie van de geest" - zaterdag 4 juni 2016

Op zaterdagvoormiddag 4 juni nodigt Hand in Hand tegen racisme vzw alle sympathisanten uit om mee na te denken over de concrete doelstellingen van een nieuwe gemeentelijke campagne die van start gaat in het najaar.  Het thema is "dekolonisatie van de geest" en wordt toegepast op de lokale beeldvorming over de "andere" in de openbare ruimte (standbeelden, straatnamen), voorlichtingsbeleid van een gemeente, aanbod in bibliotheken en scholen, ...

Waarover gaat de campagne?

Hand in Hand zet zich al jaren in tegen de reële discriminatie van mensen op het vlak van arbeid, huisvesting, onderwijs, ... omwille van hun migratie-achtergrond, taal, cultuur of religie. We mikken hiervoor vooral op structurele maatregelen van de overheid.

Toch merken we dat dit niet het hele verhaal is. Onder dit duidelijk herkenbare en meetbare racisme zit er nog een laag van onbewuste vooroordelen en negatieve houdingen tegenover mensen met een recente migratie-achtergrond.

Dit soort vooroordelen zijn voor een deel universeel maar worden in het Westen al eeuwenlang versterkt door bepaalde historische ontwikkelingen. Kolonialisme en imperialisme leidden tot een Europese dominantie van de hele wereld en dit ging gepaard met een uitgesproken superioriteitsgevoel. Vanuit een "manifest destiny" werden zogezegd in het belang van de onderdrukten zelf hele continenten gekoloniseerd en leeggeroofd.

Veel sociologen gaan er van uit dat dit soort denkbeelden nog steeds meespelen in de hoofden van de huidige Europese bevolking. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om deze denkwijze om te keren via een zogenaamde "dekolonisatie van de geest".

Dit is uiteraard een complex en langdurig proces. Hand in Hand wil in een gemeentelijke campagne het bewustzijn hierover vergroten en al concrete stapjes tot verandering zetten. We focussen in eerste instantie op zichtbare lokale tekenen van het gekoloniseerde verleden die nog steeds onze beeldvorming mee bepalen. We denken bv. aan stereotypen in schoolboeken, aan standbeelden die de kolonisatie verheerlijken, aan allerlei blinde vlekken in het aanbod van bibliotheken, scholen, voorlichtingsbeleid van gemeenten, ...

 

Wat doen we op 4 juni en wat verwachten we van u?

Inleiding Bleri Leshi over "dekolonisatie van de geest"

We starten om 10u met een inleiding door Bleri Leshi, filosoof, schrijver en activist, onder meer bekend van de website Daily Racism. Hij licht het begrip "dekolonisatie van de geest" nader toe, past dit toe op de Vlaams/Belgische situatie en geeft ons inspiratie voor relevante lokale acties.

Na een pauze starten we rond 11u15 met een viertal werkgroepen over de mogelijke deelterreinen: bibliotheken, scholen, beeldvorming en beleid gemeenten/steden, tradities.

In de werkgroepen vragen we de medewerking van de deelnemers om de visie en de concrete doelstellingen van de campagne op elk deelterrein te verfijnen.
Wat willen we juist bereiken en wat kunnen we lokaal hierrond doen? 
De werkgroepen worden begeleid door experts ter zake.
Op basis van deze input wordt de campagne communicatief en methodisch verder uitgewerkt.

Werkgroep 1 Bibliotheken

Weerspiegelt het aanbod in de bibliotheken de huidige superdiverse samenleving? Wordt er voldoende duiding gegeven bij oudere boeken die nog de geest van kolonialisme en westers superioriteitsgevoel belichamen? Kan er meer gebeuren om alle inwoners het gevoel te geven dat de bibliotheek ook aandacht heeft voor hun erfgoed?  Zijn er "good practices"?
Wat zouden we lokaal kunnen doen in de eigen bibliotheek?

Werkgroep 2 Onderwijs

Is ons onderwijs niet te eurocentrisch? Is het voldoende aangepast aan de noden van kinderen met een migratieachtergrond? Bereidt het kinderen zonder migratieachtergrond goed voor op onze superdiverse samenleving?
De vraag stellen is ze beantwoorden. Uit allerlei studies blijkt dat hier wel degelijk een probleem is. De aanpak hiervan is meerledig en op lange termijn maar kunnen we ondertussen al iets doen in de scholen in onze buurt? Hoe kunnen we scholen stimuleren om positief om te gaan met interculturele diversiteit? Zijn bvb de handboeken aangepast aan de huidige samenleving en vertonen ze geen blinde vlekken?

Werkgroep 3 Beleid over beeldvorming in/van steden

Dulden we nog standbeelden en straatnamen die het koloniale verleden eenzijdig verheerlijken? Hoe stelt een stad zich voor in haar communicatie naar bezoekers en toeristen? Hoe gaat een stad om met de vele geschiedenissen van haar bewoners?
Wat kunnen we daar lokaal rond doen? Zijn er goede alternatieven?
Wat vragen we aan de stedelijke/gemeentelijke overheid?

Werkgroep 4 Tradities

Lokaal leven we samen in één gemeente of stad met mensen van verschillende achtergronden en met verschillende tradities en gewoonten.
Tradities zijn voor iedereen belangrijk maar worden ze ook op dezelfde voet behandeld?
Zijn sommige tradities kwetsend voor anderen en hoe gaan we daarmee om?
Hoe werken we van een verdeeld verleden aan een gemeenschappelijke toekomst? Welke rol kan een lokale overheid spelen?
Kunnen we in onze steden en gemeenten acties voeren om hier stappen vooruit te zetten?

We eindigen om 13u met een (vrijblijvende) broodjesmaaltijd.

Interesse?

De meedenk-dag gaat door in De Nieuwe Vrede, Vredestraat 26, 2600 Berchem op zaterdagvoormiddag 4 juni 2016.  Onthaal vanaf 9u30, start om 10u.

De Nieuwe Vrede ligt dicht bij tramhalte Berchem Driekoningen (tram 7 of 15 richting Mortsel) of op een kwartiertje wandelen van Berchem Station (zie www.denieuwevrede.be).

De meedenk-dag is gratis maar inschrijven vooraf verplicht via info@anti-racisme.be, met naam, adres en email. Laat ons eventueel ook al weten of je een voorkeur hebt voor een bepaalde werkgroep en of je een broodje wil.

Je kan ook vragen om voorlopig op de hoogte gehouden te worden.

Organisatie: Hand in Hand tegen racisme vzw, www.anti-racisme.be, info@anti-racisme.be